Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Informace o souborech cookies a jejich využívání webem HerniBAZAR.cz

Web HerniBAZAR.cz - dále jen NAKUP.to

 

Co je soubor cookie?

Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Dokážeme tak odlišit jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

 

Ohrožuje používání souborů cookies soukromí?

Společnost NAKUP.to plně respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví naše internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících vedou ke zkvalitnění služeb.

 

Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu (např. dopravcům, kteří vám doručují objednané zboží). V některých případech nám však poskytnutí osobních údajů může ukládat zákon.

 

Mohu ukládání cookies vypnout?

Jistě, stačí používat některý moderní internetový prohlížeč se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.

 

Mohu nějak zjistit, jaké osobní údaje o mé osobě má společnost NAKUP.TO?

Mohu zkontrolovat jejich správnost?

Mohu odvolat souhlas s jejich zpracováním?

Ano, stačí, když se na naši společnost obrátíte s jakýmkoliv dotazem či požadavkem, a to buď prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na stránkách www.hernibazar.cz/kontakt , telefonicky na telefonním čísle +420 777 984 025, popřípadě písemně na adresu NAKUP.TO , IČO 06789170, Braunerova 514/1, 180 00 Praha 8.

 

Veškeré podrobnější informace viz. níže.

Podmínky společnosti NAKUP.to pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory

Podmínky společnosti NAKUP.TO s.r.o., IČO: 06789170, Braunerova 514/1, 180 00 Praha 8 pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory

 1. Tyto podmínky doplňují a rozvádějí všeobecné obchodní podmínky společnosti NAKUP.TO s.r.o., IČO: 06789170, Braunerova 514/1, 180 00 Praha 8 (dále jen „společnost NAKUP.to“ či „prodávající“) platné a účinné od 1. 1. 2018, zejména pak ustanovení bodu V. zmíněných obchodních podmínek nazvaného Bezpečnost a ochrana informací a byly vytvořeny s souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, ustanoveními Směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ustanoveními Směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích, jakož i v souladu s obsahem stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 1. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení uživatelů webových stránek společnosti NAKUP.to a jejich zákazníků (tito dále jen „kupující“). Tyto soubory nutně neobsahují osobní údaje jednotlivých kupujících či uživatelů webových stránek prodávajícího, ale v případě, kdy zákazník takové údaje společnosti NAKUP.to v souvislosti s uzavřením závazkového právního vztahu, zejména pak kupní smlouvy, poskytne, mohou být takové osobní údaje přiřazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.
 1. Společnost NAKUP.to respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících budou použity především ke zlepšení našich služeb. Toho dosahujeme patřičným používáním informací. Společnost NAKUP.to využívá technologii souborů cookies výhradně za účelem zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na jejich webových stránkách, optimalizaci těchto stránek pro jejich uživatele, dále za účelem zajištění lepších služeb pro kupujícího a dále pro marketingové účely, vše za účelem zlepšení péče o své současné i budoucí zákazníky (kupující) a uživatele webových stránek prodávajícího odpovídající jejich individuálním potřebám.
 1. Společnost NAKUP.to používá 2 typy souborů cookies:
 • Trvalá cookies – tyto zůstávají v koncovém zařízení uživatele webových stránek či kupujícího až do jejich smazání
 • Dočasná cookies – tyto se automaticky smažou společně s ukončením internetového prohlížeče uživatele webových stránek či kupujícího
 1. Pomocí technologie soborů cookies zjišťuje společnost NAKUP.to následující informace, které se ukládají do koncových zařízení uživatelů webových stránek společnosti NAKUP.to:

cvi_grafika

730 dnů

Jedná se o cookie z našich stránek

Zapíná/vypíná grafiku – nebude-li fungovat, uživatel nemůže přepnout na zobrazení bez grafiky.

defpc

730 dnů

Jedná se o cookie z našich stránek

Permanentní přepnutí do PC verze webu.

pokusfv + číslo

1 den

Jedná se o cookie z našich stránek

Kontrola hlasování v anketě vytvořené pomocí formuláře.

volPrezentace

sezení

Jedná se o cookie z našich stránek

Přepíná mezi editačním a prezentačním módem, má-li právo na editaci.

vol_StavZobrazeni

730 dnů

Jedná se o cookie z našich stránek

Zapíná/vypíná vyhledávací formuláře kontextového vyhledávání, zobrazuje/skrývá formulář pro výběr sloupců gridu, zobrazuje/skrývá Další nastavení u objektů.

tSW.spu.LWASUOOU

sezení

Jedná se o cookie z našich stránek

Ukládá url adresu služby při používání našich webových formulářů.

tSW.si.LWASUOOU

sezení

Jedná se o cookie z našich stránek

Ukládá session id při používání našich webových formulářů.

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím vyjadřuje souhlas s ukládáním souborů cookies na jeho koncové zařízení ze strany společnosti NAKUP.to. Zároveň tím dává souhlas k propojení jeho osobních údajů, které v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami za účelem naplnění předmětu kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho koncovém zařízení. Kupující prohlašuje, že tento souhlas dává dobrovolně, vědom si všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat. Tento souhlas kupující poskytuje až do doby jeho odvolání.
 1. Uživatel webových stránek společnosti NAKUP.to je při návštěvě stránek www.hernibazar.cz informován o případném uložení souboru cookies na jeho koncové zařízení, dále je stručně informován o údajích, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat, i o možnostech vedoucích k zamezení ukládání těchto souborů.
 1.  Kupující i uživatelé mohou tento souhlas odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na svém koncovém zařízení (povolení jen pro určité weby), dále prostřednictvím spuštění funkce tzv. anonymního prohlížení v prohlížeči, které jejich koncové zařízení využívá, popř. manuálním smazáním všech či jednotlivých souborů cookies, které jsou v jejich koncovém zařízení již uloženy.
 1. Společnost NAKUP.to si vyhrazuje právo zpřístupnit určitý obsah svých webových stránek jen těm kupujícím či uživatelům, kteří poskytli souhlas s ukládáním souborů cookies do jejich koncového zařízení.
 1. Před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů je jejich subjekt vždy informován o tom, které z těchto údajů společnost NAKUP.to potřebuje pro naplnění předmětu kupní smlouvy a jejichž poskytnutí je tedy povinné a které z těchto údajů jsou poskytnuty dobrovolně. Subjekt osobních údajů je také informován o podmínkách, za kterých jeho osobní údaje mohou být poskytnuty jiným osobám či orgánům.  
 1. V případě nespokojenosti či jakýchkoliv námitek se kupující i uživatelé mohou obrátit přímo na společnost NAKUP.TO s.r.o., IČO: 06789170, Braunerova 514/1, 180 00 Praha 8, popřípadě na email: obchod@nakup.to
 1. Tyto podmínky pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2018

 


TOPlist